Đầu tư khu công nghiệp Mỹ Thuận hơn 1.600 tỷ đồng tại Nam Định

Thủ tướng Chính phủ vừa thông qua quyết định chủ trương đầu tư dự án...

Translate »