LIÊN HỆ

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

Ông Nguyễn Mạnh Linh
Giám đốc kinh doanh

Ông Nguyễn Duy đài
Phó giám đốc kinh doanh

Bà Phạm Thùy Linh
Phụ trách khối FDI

KẾT NỐI VỚI MỸ THUẬN