LIÊN HỆ

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ ĐẠI PHONG

Ông: Nguyễn Mạnh Linh

GIÁM ĐỐC KINH DOANH

+84 961716777

Bà: Phạm Thùy Linh

PHỤ TRÁCH KHÁCH HÀNG FDI

+8479 789 9696

Ông: Nguyễn Duy Đài

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Bà: Hoàng Thị Huế

GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

Ông: Vũ Văn Mạnh

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG NGHIỆP

KẾT NỐI VỚI MỸ THUẬN
    BẢN ĐỒ