SẢN PHẨM
KHU CÔNG NGHIỆP MỸ THUẬN

SẢN PHẨM NỘI TẠI KHU CÔNG NGHIỆP

Khu công nghiệp Mỹ Thuận chú trọng cải tiến hệ thống quản lý, phát triển các hoạt động dịch vụ tiện ích nhằm gia tăng lợi ích cho khách hàng, trở thành đối tác phát triển bền vững của các doanh nghiệp.

THUÊ LẠI ĐẤT TRONG KHU CÔNG NGHIỆP

CHO THUÊ KHO XƯỞNG XÂY SẴN

XÂY DỰNG THEO YÊU CẦU

CHO THUÊ VĂN PHÒNG LÀM VIỆC