Đất khu công nghiệp là loại đất gì?

Hiện nay đất khu công nghiệp luôn thu hút được những nhà đầu tư. Nhiều người muốn đầu tư vào dự án đất công nghiệp để xây dựng công ty, xí nghiệp, xưởng… Vậy đất khu công nghiệp hiện nay là gì? Những mục đích có thể sử dụng của đất khu công nghiệp là để làm gì và có vai trò ra sao đối với việc phát triển kinh tế của đất nước, chúng tôi xin tư vấn nội dung này đến bạn như sau:

 datkhucongnghiepmythuan

Đất khu công nghiệp Mỹ Thuận hiện nay

Theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Luật đất đai, nhóm đất phi nông nghiệp bao gồm:

– Đất ở, trong đó có đất ở nông thôn, đất ở đô thị.

– Đất xây dựng trụ sở cơ quan.

– Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh.

– Đất xây dựng công trình sự nghiệp, trong đó gồm đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp; đất xây dựng cơ sở văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, ngoại giao và công trình sự nghiệp khác.

– Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp bao gồm đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất; đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm.

– Đất sử dụng với mục đích công cộng, cụ thể là đất giao thông, thủy lợi, đất mang giá trị có di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh, đất công trình năng lượng, đất sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi, giải trí công cộng, đất công trình bưu chính, viễn thông; đất chợ; đất bãi thải, xử lý chất thải và đất công trình công cộng khác.

– Đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

– Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng.

– Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng.

– Đất phi nông nghiệp bao gồm đất làm nhà nghỉ, lán, trại cho người lao động trong cơ sở sản xuất; đất xây dựng kho và nhà để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và đất xây dựng công trình khác của người sử dụng đất không nhằm mục đích kinh doanh mà công trình đó không gắn liền với đất ở.

Như vậy, theo quy định trên, đất công nghiệp thuộc loại đất phi nông nghiệp.

 

Translate »