Điều kiện chuyển nhượng đất trong khu công nghiệp là gì?

Người sử dụng đất trong khu công nghiệp được thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất nếu đáp ứng các điều kiện nhất định. Ngoài ra, việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với bất động sản phải được đăng ký. Khi đó, nhiều người băn khoăn không biết liệu theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều kiện chuyển nhượng đất trong khu công nghiệp là gì, sau đây hãy cùng My Thuan IP tìm hiểu nhé:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 175 Luật Đất đai 2013 thì tổ chức kinh tế sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hằng năm được quyền bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê khi có đủ điều kiện quy định tại Điều 189. Theo đó, người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định.

dieukiensudungdattrongkhucongnghiep

Điều kiện chuyển nhượng đất trong khu công nghiệp ( ảnh: khu công nghiệp Mỹ Thuận – Nam Định )

Điều kiện bán, mua tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê thu tiền thuê đất hàng năm quy định tại Điều 189 của Luật Đất đai 2013 bao gồm:

1, Tổ chức kinh tế được bán tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước khi có đủ các điều kiện sau đây:

  1. a) Tài sản gắn liền với đất thuê được tạo lập hợp pháp theo quy định của pháp luật;
  2. b) Đã hoàn thành việc xây dựng theo đúng quy hoạch xây dựng chi tiết và dự án đầu tư đã được phê duyệt, chấp thuận

2, Người mua tài sản gắn liền với đất thuê phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

  1. a) Có năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư;
  2. b) Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với dự án đầu tư;
  3. c) Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án trước đó.

3, Người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại theo giá đất cụ thể, sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định trong dự án.

Như vậy, theo quy định viện dẫn trên thì đối trường hợp tổ chức kinh tế sử dụng đất trả tiền hằng năm thì chỉ được quyền chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sỡ hữu của mình nếu cả bên mua và bên bán đáp ứng đủ các điều kiện. Ngoài ra, bên mua sẽ được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại theo giá đất cụ thể, sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định trong dự án.

 

Translate »