Những lợi thế khi phát triển các khu công nghiệp xanh ở Việt Nam

Ở Việt Nam, phát triển khu công nghiệp xanh có thể có một số lợi thế so với khu công nghiệp truyền thống.

Mô hình khu công nghiệp sinh thái giúp các nhà phát triển thu hút làn sóng đầu tư chất lượng cao mới khi các công ty đang tìm kiếm địa điểm bền vững bị thu hút bởi môi trường thân thiện với môi trường.

Đầu tư vào khu công nghiệp xanh cũng giúp cải thiện hình ảnh thương hiệu của nhà phát triển và nhận thức của khách hàng vì người tiêu dùng ngày càng ưa thích các sản phẩm và dịch vụ từ các công ty có ý thức bảo vệ môi trường.

khucongnghiepxanh

Phát triển các khu công nghiệp xanh ở Việt Nam

Theo Nghị định số 35/2022/ND-CP của Chính phủ Việt Nam, các khu công nghiệp, doanh nghiệp sinh thái được ưu tiên hỗ trợ về thông tin, khoa học công nghệ, tạo điều kiện xuất khẩu hàng hóa, quảng bá thương hiệu và tham gia chuỗi giá trị; Ưu tiên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi từ các ngân hàng, tổ chức tài chính cũng như các ưu đãi đầu tư.

Cụ thể, nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và vận hành kết cấu hạ tầng khu công nghiệp sinh thái, doanh nghiệp sinh thái được ưu tiên vay vốn ưu đãi hoặc tài trợ từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Quỹ Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, các quỹ trong và ngoài nước; được cấp tín dụng xanh tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và pháp luật khác có liên quan; có thể phát hành trái phiếu xanh theo quy định của pháp luật về phát hành trái phiếu và pháp luật bảo vệ môi trường để xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp sinh thái, thực hiện các biện pháp sản xuất sạch hơn, sử dụng hiệu quả hơn các nguồn tài nguyên và sự cộng sinh công nghiệp.

 

Translate »