TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP MỸ THUẬN

Khu công nghiệp Mỹ Thuận, tỉnh Nam Định với diện tích: 158,48 ha Với quy mô và số lượng các dự án hoạt động ngày càng tăng, việc bảo vệ môi trường là vấn đề được Công ty CP XDHT Đại Phong luôn chú trọng.

Trạm xử lý nước thải Khu công nghiệp Mỹ Thuận

Để đảm bảo môi trường trong và ngoài KCN Mỹ ThuậnCông ty CP XDHT Đại Phong đã đầu tư và đưa vào sử dụng nhà máy xử lý nước thải tập trung với tổng công suất 15.000m3/ngày-đêm bảo đảm xử lý cho toàn bộ nước thải của KCN.

nhamamyxulynuocthaikcnmythuan

Các hạng mục trạm xử lý nước thải Khu công nghiệp Mỹ Thuận

– Cụm nhà chức năng tinh gọn với đầy đủ không gian thuận lợi, dễ dàng vận hành, đảm bảo đáp ứng công năng sử dụng của hệ thống xử lý;

– Cụm bể xử lý chính sử dụng công nghệ xử lý hóa lý 2 bậc kết hợp xử lý sinh học thiếu khí Anoxic và hiếu khí Aerotank chia làm 2 modul chạy song song.

– Nhà kho hoá chất và nhà pha hoá chất với thiết kế riêng biệt, thang nâng hóa chất, an toàn trong quá trình thao tác;

– Hệ thống ép bùn khô trước khi chuyển giao đơn vị xử lý.

– Hồ sự cố được thiết kế đảm bảo quá trình điều chỉnh và ứng cứu sự cố. Nồng độ các chỉ tiêu trong nước như: PH, nhiệt độ, COD, TSS, NH4+được đo bằng đầu dò online, thông qua hệ thống quan trắc tự động đảm bảo kiểm soát nghiêm ngặt và liên tục nước sau xử lý trước khi xả thải ra môi trường.

Translate »