Triển khai kế hoạch xây dựng khu công nghiệp Nam Hồng – Nam Trực – Nam Định

Khu công nghiệp Nam Hồng (KCN) trên nằm trong số 6 KCN mới được UBND tỉnh Nam Định đồng ý chủ trương cho lập quy hoạch và nằm trong số 10 KCN phát triển thêm theo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ngày 16/4, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Nam Định cho biết, cùng ngày Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Anh Dũng đã ký văn bản của UBND tỉnh, gửi các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Giao thông vận tải, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Công ty điện lực Nam Định; UBND Nam Trực.

nhamaytaikcnmythuan

Nhà đầu tư xây dựng nhà máy tại KCN Mỹ Thuận, một trong số các KCN đã được thành lập, đang hoạt động tại tỉnh Nam Định.

Nội dung  văn bản cho biết, xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Nam Định đồng ý kế hoạch triển khai các nội dung công việc liên quan đến dự án KCN Nam Hồng (huyện Nam Trực, quy mô 200 ha).

UBND tỉnh giao các sở, ngành, UBND huyện Nam Trực chủ động triển khai thực hiện, chịu trách nhiệm về tiến độ theo kế hoạch và tuân thủ các quy định pháp luật.

Kèm theo văn bản là phụ lục chi tiết về kế hoạch triển khai các nội dung công việc liên quan các dự án KCN Nam Hồng trong đó bao gồm nhiều đầu việc liên quan việc lập quy hoạch chung; lập quy hoạch phân khu; giải phóng mặt bằng, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ đề xuất dự án, thẩm định và xin chấp thuận chủ trương đầu tư, khởi công…

Mỗi đầu việc đều được xác định cụ thể thời gian bắt đầu, dự kiến thời gian kết thúc, số ngày thực hiện theo quy định, số ngày đề xuất thực hiện và được giao cho từng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện trên cơ sở quy định tại các luật, nghị định liên quan.

Trong đó, tổng thời gian thực kế hoạch triển khai các nội dung công việc liên quan dự án KCN Nam Hồng, từ ngày UBND tỉnh Nam Định giao nhiệm vụ lập quy hoạch đến ngày dự kiến khởi công (ngày 30/6/2025) là 474 ngày;

KCN Nam Hồng vừa được UBND tỉnh Nam Định đồng ý kế hoạch triển khai các nội dung công việc liên quan thuộc 6 KCN mới được UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho tổ chức lập quy hoạch.

 

Translate »