Thủ Tục chuyển nhượng đất trong khu công nghiệp

Căn cứ theo quy định tại Điều 149, Điều 174 của Luật đất đai năm 2013 có quy định về các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp sẽ được quyền thuê lại đất gắn liền với cơ sở kết cấu hạ tầng của tổ chức kinh tế khác, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng, nếu:

– Trong trường hợp thuê lại đất theo hình thức thuê đất trả tiền thuế đất một lần cho cả thời gian thuê thì sẽ được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

– Trong trường hợp thuê lại đất theo hình thức thuê đất trả tiền thuế đất hằng năm thì sẽ không được phép thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Như vậy, chỉ được phép thực hiện thủ tục chuyển nhượng đất trong khu công nghiệp khi thuê đất theo hình thức thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê. Quy trình chuyển nhượng đất trong khu công nghiệp sẽ được thực hiện như sau:

thutucchuyennhuowngdatkhucongnghiep

Thủ Tục chuyển nhượng đất trong khu công nghiệp ( ảnh khu công nghiệp My Thuận – Nam Định )

Bước 1: Các tổ chức và cá nhân có nhu cầu thực hiện thủ tục chuyển nhượng đất trong khu công nghiệp cần phải chuẩn bị thành phần hồ sơ chuyển nhượng. Thành phần hồ sơ chuyển nhượng đất khu công nghiệp bao gồm các loại giấy tờ và tài liệu sau:

– Đơn đăng ký biến động đất đai và tài sản gắn liền với đất;

– Hợp đồng chuyển nhượng, văn bản về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

– Bản gốc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp đã cấp;

– Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp trong khu công nghiệp để thực hiện các dự án đầu tư;

– Văn bản của người sử dụng đất đồng ý cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được phép chuyển nhượng đối với trường hợp chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất tuy nhiên chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất;

– Giấy tờ tùy thân của người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng đất trong khu công nghiệp.

Bước 2: Nộp hồ sơ chuyển nhượng đất trong khu công nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền. Cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp này được xác định là Văn phòng đăng ký đất đai. Sau đó, văn phòng đăng ký đất đai tiến hành thủ tục kiểm tra hồ sơ, nếu nhận thấy hồ sơ đã đủ điều kiện để thực hiện quyền chuyển nhượng thì sẽ tiến hành các bước tiếp theo, trong trường hợp không đầy đủ thì yêu cầu bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ sao cho phù hợp với quy định của pháp luật.

Bước 3: Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính và thông báo thu nghĩa vụ tài chính (trong trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính) theo quy định của pháp luật. Văn phòng đăng ký đất đai xác định nội dung biến động vào giấy chứng nhận đã cấp theo quy định của cơ quan có thẩm quyền đó là Bộ tài nguyên và môi trường.

Bước 4: Tiến hành thủ tục chỉnh lý, cập nhật biến động và hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai. Sau đó trả kết quả. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính trong trường hợp này là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất, hoặc có thể gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã. Nhìn chung, thời gian thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp là không vượt quá 10 ngày. Tuy nhiên, thời gian nêu trên sẽ được tính bắt đầu kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ và không tính các ngày nghỉ lễ, nghỉ tết theo quy định của pháp luật, không tính thời gian mà chủ sử dụng đất cần phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính hay sự phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về đất đai.

 

Translate »